Indkaldelse til generalforsamling med spisning 27/2-2024
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vojens Badminton Club tirsdag den 27.februar 2024 kl.18.00 med spisning.
Generalforsamlingen starter kl.19.00 i mødelokalet Vojens Hallen
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af: Formand og bestyrelsesmedlemmer – medlemmer til udvalg – bestyrelsessuppleanter – revisorer 6. Eventuelt
Husk at indkomne forslag til pkt.4 skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen.
Tilkmelding til spisning senest den 21. februar på SMS/Telefon 91894733
Vel mødt
Bestyrelsen

Skriv et svar