Indkaldelse til generalforsamling med spisning 27/2-2024 Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vojens Badminton Club tirsdag den 27.februar 2024 kl.18.00 med spisning.
Generalforsamlingen starter kl.19.00 i mødelokalet Vojens Hallen
Med følgende dagsorden:
Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse af revideret regnskab Indkomne forslag Valg af: Formand og bestyrelsesmedlemmer – medlemmer til udvalg – bestyrelsessuppleanter – revisorer Eventuelt Husk at indkomne forslag til pkt.4 skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest den 21. februar på SMS/Telefon 91894733
Vel mødt
Bestyrelsen

Skriv et svar