Der afholdes generalforsamling i Vojens Badminton Club
Torsdag den 23. februar kl.19.00 i mødelokalet Vojens Hallen
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af:
a. Formand og bestyrelsesmedlemmer b. Medlemmer til ungdomsudvalget c. Medlemmer til seniorudvalget d. Medlemmer til motionsudvalget e. Bestyrelsessuppleanter f. Revisorer
6. Eventuelt

Klubben er vært en øl/vand samt kaffe og lagkage.

Vel mødt
Bestyrelsen

Skriv et svar