Vojens Badminton Club afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 Kl. 19.00

Vojens Hallens mødelokale overfor cafeteriaet

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage inden

Bestyrelsen