Vojens Badminton Club
Medlem af DBF og DGI

Klubbens årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indvarsling sker ved offentliggørelse i lokalblad 8 dage forinden, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af:
 6. Formand
 7. Bestyrelsesmedlemmer
 8. Medlemmer til ungdomsudvalget
 9. Medlemmer til seniorturneringsudvalget
 10. Medlemmer til motionistudvalget
 11. Bestyrelsessuppleanter
 12. Revisorer